2015 VUmc; Ondersteunen leverancier bij upgrade essentiële applicatie VUmc

VUmc

Functie: IT Consultant

Periode: 2015-Q3.

Middelen: Prince2, Epic Cyberlab, Oracle 11GR2, Windows 2008R2

  • Ingehuurd om de upgrade van het Epic EPD te begeleiden, met als taak het ondersteunen van leveranciers en VUmc bij het voorbereiden van de upgrade. Hiervoor heb ik meegedacht met de leverancier en VUmc's ICT-medewerkers, een analyse uitgevoerd van risico's, afhankelijkheden en aanpak, met een upgrade zonder problemen als resultaat.