Ik werk sinds 1991 in, aan en met automatisering. Tot 2009 vervulde ik technische rollen in op operationeel niveau; informatieanalist, procesanalist, requirementsanalist. Daarna vervulde ik voornamelijk adviserende en analytische rollen op strategisch en tactisch niveau; adviseur, businessanalist. Voor veel opdrachten heb ik klinkende referenties. Download mijn Nederlandse of Engelse CV voor een volledig overzicht.

Met mijn kennis en ervaring van zowel vraag als aanbod boek ik snel goede resultaten. Als analist kom ik direct tot de kern en werk ik gebaseerd op feiten aan solide oplossingen. Als adviseur ontwerp ik een pad van laaghangend fruit naar een stip op de horizon.

CV Hajo Bakker

Naam
Woonplaats
Rijbewijs
Geboren
Telefoon
Email

Hajo Bakker
Hilversum
Ja
1969
06 5472 6466
consultancy@hajobakker.com

Profiel

Ik lever scherpe analyses, solide advies en oplossingen van hoge kwaliteit. Mijn analytische vaardigheden en ervaring helpen me bij het leggen van verbanden en het vinden van overeenkomsten en verschillen. Mijn professionele ervaring geeft me een goed gevulde toolkit waarin gezond verstand een grote rol speelt. Mijn werkweek is veelal gevuld met luisteren, vragen, doorvragen en het uitwerken hiervan in diagrammen en modellen.

Mijn resultaatgerichte aanpak gekoppeld aan mijn kennis en ervaring in zowel ICT als business draagt zorg voor succesvolle resultaten. Ik ben inventief, enthousiast en kan ik mezelf en mensen om me heen motiveren waarbij ik onderlinge relaties in het oog houd. Ik ben in staat om snel tot de kern van situaties door te dringen en hierop te reflecteren. Mijn sterk ontwikkelde probleemoplossend vermogen gebruik ik om met een kritische blik constructieve oplossingen aan te dragen.

ZZP werkervaring 2020 - heden

Die ene opdracht voor uw organisatie!

Onbekende organisatie, de uwe misschien?

Functie: te bepalen

Periode: 2024-Q1 - te bepalen

Middelen: in overleg te bepalen

 • Ingehuurd om uw probleem op te lossen, met een gedegen analyse en mooie oplossing als resultaat.
 • Na een quick-scan de belangrijkste problemen benoemd, geanalyseerd en een aantal oplossingen ontworpen.

In afwachting van uw uitdaging...

2022 Kennisnet/SIVON

Kennisnet-SIVON

Functie: Consultant / Business Analyst

Periode: 2022-Q4 - 2024-Q1

Middelen: Archimate, Sparx Enterprise Architect

 • Ingehuurd om in kaart te brengen welke processen gedeeld worden door Kennisnet en SIVON
 • Achterhalen wie verantwoordelijk is voor een fase/stap/resultaat, daarna analyseren hiervan
 • Achterhalen van gewenste situatie, maken van een impact analyse van GAP bestaand/gewenst
 • Prioriteren van de werkvolgorde, adviseren over inrichting, aanpak en reëel te behalen resultaten

2022 DSGO ketenlandschap

digigo

Functie: Business Analyst / Ketenarchitect

Periode: 2022-Q1 - 2022-Q3

Middelen: Archimate, BPMN, Sparx Enterprise Architect, ResultaatGericht Samenwerken

 • Ingehuurd om het ketenlandschap van DSGO vorm te geven, met als taak een coherent, begrijpelijk, en bruikbaar ontwerp te maken en in gebruik te nemen.
 • Eisen en wensen achterhaald, afgestemd met belanghebbenden en getoetst, met een goedgekeurd ontwerp en aanpak voor het DSGO-afspraakstelsel als resultaat.

2021 Leaseplan Next Generation Architecture; Remarketing reorganisatie

LeasePlan

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2021-Q4

Middelen: UML, BPMN, TOGAF, Archimate, Aris, LeanIX, PMI PKBOK, ITIL, ITSM

 • Ingehuurd voor het analyseren van processen van remarketing (het inleveren en verkopen van ex-lease voertuigen). Met als taak laaghangend fruit te vinden en verbeteringen door te voeren bij 15 landen. Hiervoor heb ik processen achterhaald in workshops, knelpunten vastgesteld en oplossingen aangedragen. Met een startpunt voor het op korte termijn verbeteren van veel voorkomende problemen als resultaat.
 • Ongevraagd advies geleverd voor een efficientere aanpak van een LeasePlan Digital project. Met knelpunten in het project te achterhalen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Hiervoor heb ik de uitgangspunten van het project en de organisatie geanaylseerd en vergeleken met best-practices. Met een adviesrapport met pragmatische handvatten voor verbetering van efficientie, effectiviteit en kwaliteit als resultaat.

2021 a.s.r. Vitality; doorontwikkelen partnerlandschap

a.s.r. Vitality

Functie: Business Analyst

Periode: 2021-Q1 - 2021-Q4

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN

 • Ingehuurd om nieuwe partners aan te sluiten op het partnerlandschap, met als taak concepten uit te werken, techniek en procedures te ontwerpen en te realiseren. Hiervoor heb ik requirements achterhaald, partners Champ en Mobidot aan Vitality Group en a.s.r. Vitality gekoppeld. Met extra partners waarbij deelnemers activiteiten kunnen boeken of punten kunnen verdienen als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor het analyseren van een aantal concepten, met als taak deze uit te werken naar te realiseren, bruikbare oplossingen. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en op verschilende niveaus uitgewerkt. Met een set user stories, use cases, wireframes en te implementeren processen als resultaat.

2020 Royal Haskoning DHV; realiseren nieuw CMS Sitecore platform

RHDHV

Functie: Business Analyst / Scrum Master

Periode: 2020-Q4 - 2021-Q1

Middelen: Scrum, Jira, Confluence, Sitecore, MoSCoW

 • Verantwoordelijk voor achterhalen van eisen/wensen van RHDHV, met als taak het splitsen van hoofd- en bijzaken, prioriteren. Hiervoor heb ik overlegd met de product owner van RHDHV. Met goed uitgewerkte stories als resultaat.

 • Ingehuurd om oplevering van nieuw CMS platform voor RHDHV te realiseren, met als taak requirements te achterhalen, en te laten ontwikkelen en opleveren. Hiervoor heb ik refinements opgezet, epics, stories en taken vastgesteld. Met de realisatie van het CMS platform met zoveel mogelijk standaard componenten als resultaat.

2020 SFIA foundation; koppelen van bronnen, raamwerk ontsluiten / vertalen naar Nederlands

SFIA

Functie: Business Analyst / Architect

Periode: 2020-Q3 - 2020-Q4

Middelen: Apache Jena / Fuseki / Solr, Elasticsearch, Tomcat, Linux, API, PHP, HTML, JavaScript.

 • Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van het SFIA 7 raamwerk, met als taak in de juiste context vertalen van de niveaus en categorieen. Hiervoor heb ik Engelse en andere talen van het raamwerk doorgrond en vertaald, met een in begrijpelijk Nederlands vertaald SFIA raamwerk, gepubliceerd op de SFIA website als resultaat.

 • Gevraagd om diverse openbare bronnen te koppelen aan het SFIA raamwerk, met als taak de verschillende bronnen te modelleren en het geheel beschikbaar te maken. Hiervoor heb ik een aantal ontwerpen gemaakt en in POC uitgewerkt, met een geslaagde demonstratie als resultaat.

2020 Freelance.nl; doorontwikkelen platform en dienstverlening

Freelance.nl

Functie: Business Analyst

Periode: 2020-Q2 - 2020-Q3

Middelen: IIBA Babok, IREB/CPRE, MoSCoW, SWOT, Scrum, Kanban

 • Verantwoordelijk voor verbeteren van de informatievoorziening, met als taak processen en procedures op te stellen en/of te verbeteren. Hiervoor heb ik uitgangspunten, aanpak en resultaat geanalyseerd, met een aangepaste, efficiëntere werkwijze als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor opzet en uitwerken van een datamodel, met als taak diverse bronnen te koppelen in een bruikbaar en goed te onderhouden geheel. Hiervoor heb ik de grootste gemene delers bepaald en een proof of concept opgezet, met een alle gegevens gekoppeld via een RDF database als resultaat.

2020 Randstad Groep Nederland; anonimiseren persoonsgegevens

Randstad

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2020-Q1

Middelen: GDPR/AVG, Nora, CIP-overheid, Confluence, Jira, IIBA BaBoK, ISO 27001/27002/27005/27018

 • Verantwoordelijk voor persoonsgegevens in testomgevingen, met als taak het achterhalen en anonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor heb ik privacy beleid, -standaarden en processen opgesteld, met een raamwerk om het niveau van AVG compliance in te borgen als resultaat.

 • Ingehuurd om advies te verlenen op het gebied van privacy en bedrijfsvoering, met als taak Randstad te assisteren bij het verwezenlijken van hun doelstellingen voor 2020. Hiervoor heb ik korte-, middellange- en lange-termijn adviezen opgesteld, met een aantal concrete adviezen voor nu, een stip op de horizon en een bruikbare Confluence setup als resultaat.

ZZP werkervaring 2015 - 2020

2019 a.s.r. Vitality; technische integratie partnerlandschap

a.s.r. Vitality

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2019-Q1 - 2019-Q4

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, Archimate, SWOT analyse, balanced score card, bedrijfskunde

 • Verantwoordelijk voor de technische vormgeving van het a.s.r. Vitality partnerprogramma, met als taak Etos, Intersport en andere partijen aan te sluiten op de Vitality app en infrastructuur. Hiervoor heb ik proces- en andere ontwerpen afgestemd met betrokken partijen en de implementatie ervan begeleid, met solide processen en een soepel werkende app en infrastructuur als resultaat.
 • Ingehuurd voor het analyseren van benodigdheden van partijen als Etos en Intersport, met als taak deze partijen op de beste manier op Vitality aan te sluiten. Hiervoor heb ik advies verleend, proces- en infrastructurele ontwerpen gemaakt, met een goed afgestemd landschap dat het op 04-11-2019 gelanceerde programma faciliteert als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor proactief advies, met als taak op basis hiervan oplosrichtingen aan te dragen. Hiervoor heb ik diverse vraagstukken geanalyseerd en hiervoor passende oplossingen ontworpen, met concrete vraagstukken voor a.s.r. Vitality, partners en Vitality als resultaat.

2018 Deloitte IT; demand proces herinrichten

Deloitte

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2018-Q2 - 2018-Q4.

Middelen: bedrijfskunde, PowerBI, SharePoint, ITRP, ServiceNow, Archimate, BPMN, IIBA Babokv3, IREB/CPRE, Visio.

 • Ingehuurd om de interne Businessanalysis practice op te starten, met als taak processen te verbeteren en deze aan te laten sluiten op de organisatie. Hiervoor heb ik interne processen en backlog met product requests geanalyseerd, met een aantal ingerichte best practices en uitgewerkte packages als resultaat.
 • Verantwoordelijk voor analyse en verbetering van het demand proces, met als taak een goed functionerend proces te implementeren dat voldoet voor opdrachtgevers. Hiervoor heb ik demand- en belendende processen geanalyseerd en aangepast, met een goed functionerend, voorspelbaar en inzichtelijk proces voorzien van zinvolle KPI's als resultaat

 • Verantwoordelijk voor advies op basis van eigen analyses, met als taak grote pijnpunten aan te geven en richting te geven aan verbetering. Hiervoor heb ik een aantal processen geïdentificeerd met behulp van top-down en bottom-up methodes, met een geprioriteerde lijst verbeterpunten en een in gang gezette transformatie als resultaat

2017 Hogeschool Rotterdam; analyse van technologieondersteund toetsen

Hogeschool Rotterdam

Functie: Business Analist / Consultant

Periode: 2017-Q4.

Middelen: Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL.

 • Ingehuurd om te adviseren hoe digitaal toetsen efficiënt en effectief kon worden ingezet, met als taak het kiezen van twee applicaties voor 80% van alle digitaal afgelegde toetsen. Hiervoor heb ik eisen en wensen geanalyseerd en advies geformuleerd, met een rapport gebaseerd op gesprekken met 100 belanghebbenden verspreid over de organisatie als resultaat
 • Ingehuurd voor tactisch advies op het gebied van digitaal toetsen binnen HR, met als taak het achterhalen van eisen, wensen en mogelijkheden van digitaal toetsen. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met ongeveer 100 belanghebbenden, met een overzichtelijk, goed onderbouwd en bruikbaar adviesrapport als resultaat.

 • Verantwoordelijk voor achterhalen van de actuele status van digitaal toetsen, met als taak het analyseren van inrichting, processen, kansen en bedreigingen. Hiervoor heb ik eisen, wensen, uitdagingen en mogelijkheden achterhaald, met een overzichtelijk adviesrapport met traceerbare informatie als resultaat.

2017 Inshared; achterstand wegwerken

Inshared

Functie: Consultant

Periode: 2017-Q1 - 2017-Q2

Middelen: Visio, Word, PHP, SQL, SOAP, REST, XML, Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL, IREB/CPRE.

 • Ingehuurd om achterstand bij ontwikkelteam weg te werken, met als taak ontwerpen maken op basis van projecten, overleg ontwikkelaars. Hiervoor heb ik functionele en technische ontwerpen gemaakt en requirements uitgevraagd, met uitgewerkte user stories voor het ontwikkelteam als resultaat.
 • Verantwoordelijk voor achterhalen en waarborgen van samenhang, met als taak het inpassen van ontwerpen in de bestaande omgeving. Hiervoor heb ik afgestemd met belanghebbenden en projecten geprioriteerd, met een samenhangende geprioriteerde backlog als resultaat.

2016 The sports Society; applicatieselectie

The Sports Society

Functie: Consultant

Periode: 2016-Q3

Middelen: Moscow prioritering, shiftplanning.com / humanity.com, IIBA Babokv3, Sparx Enterprise Architect, IREB / CPRE, AVG / GDPR.

 • Ingehuurd voor vervanging van een Excel/VBA planningsapplicatie, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd, een productselectie gemaakt en een PoC opgezet, met een veel eenvoudiger planning, selfservice en overzicht als resultaat.
 • Om de applicatie te vervangen moesten de eisen/wensen hiervan goed worden achterhaald, met als taak een gedegen productselectie te maken. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd en middels een GAP-analyse vergeleken met beschikbare producten, met een soepel functionerende en goed geïmplementeerde applicatie als resultaat.

2016 Koninklijke Bibliotheek; nieuwe versie Adobe Experience Manager CMS

Koninklijke Bibliotheek van Nederland

Functie: Informatie Analist / Consultant

Periode: 2016-Q3 - 2017-Q1.

Middelen: SCRUM, Agile, BiSL, ITIL, SCOPAFIJTH, Adobe Experience Manager, Sparx Enterprise Architect, Digicert certcentral, JIRA, Confluence.

 • Opnieuw ingehuurd voor transitie naar beveiligde AEM-websites, met als taak het ontwerpen van migratie- en beheersprocessen. Hiervoor heb ik afgestemd met alle betrokken belanghebbers, met een ingericht migratieplan en -proces, budget en PvA als resultaat. Hierbij gebruikte ik Adobe Experience Manager, SCOPAFIJTH, Jira/Confluence.
 • Verantwoordelijk voor het achterhalen van eisen, wensen, mogelijkheden en beperkingen, met als taak het selecteren van een leverancier voor SSL-diensten. Hiervoor heb ik het proces ontworpen voor migratie naar SSL / TLS versleuteld web-verkeer, met een goede aanpak voor migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Sparx Enterprise Architect, Digicert, AVG.

 • Ingezet voor support bij AEM CMS migraties, met als taak het ondersteunen bij migratie van 100 bibliotheken naar AEM 6.1. Hiervoor heb ik overlegd met in- en externe leveranciers en afnemers, met een soepel verlopen migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, BiSL, ITIL

2016 Windesheim; analyseren en adviseren ELO omgeving

Hogeschool Windesheim

Functie: Informatie- / requirements-analist

Periode: 2016-Q1.

Middelen: IREBCPRE, IIBA Babokv3, Sharepoint, Excel, Three Ships ELO

 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de ELO-omgeving, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik een requirements- en een stakeholder analyse uitgevoerd, met een overzicht van het project en een nieuwe Sharepoint documentstructuur als resultaat.
 • Ingehuurd voor analyse van de ELO-omgeving, met als taak het verschil duidelijk te maken tussen bestaande en gewenste inrichting. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en projectdocumentatie doorgenomen, met vanwege zwakke requirements het einde van het programma als resultaat.

2015 AkzoNobel; Analyseren en centraliseren complex proces

Akzo Nobel

Functie: Informatie- / Requirements-analist

Periode: 2015-Q3 – 2015-Q4.

Middelen: Scrum, Prince2, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP.

 • Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het datalandschap, met als taak het gestructureerd, efficiënt documenteren van processen en datastromen. Hiervoor heb ik met diverse mensen gesproken, processen doorgelicht en vastgelegd, met een overzichtelijke, samenhangende set documentatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, Prince2.
 • Ingehuurd om de interne organisatie te ontlasten, met als taak het analyseren van een complex proces met ongewenste variatie in de uitkomst. Hiervoor heb ik een procesanalyse uitgevoerd, data gemodelleerd en een POC opgezet, met een bewezen werkend nieuw proces zonder ongewenste variatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik IIBA Babokv3, UML, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP, DFD-, Activity- en Class diagrams.

2015 VUmc; Ondersteunen leverancier bij upgrade essentiële applicatie VUmc

VUmc

Functie: IT Consultant

Periode: 2015-Q3.

Middelen: Prince2, Epic Cyberlab, Oracle 11GR2, Windows 2008R2

 • Ingehuurd om de upgrade van het Epic EPD te begeleiden, met als taak het ondersteunen van leveranciers en VUmc bij het voorbereiden van de upgrade. Hiervoor heb ik meegedacht met de leverancier en VUmc's ICT-medewerkers, een analyse uitgevoerd van risico's, afhankelijkheden en aanpak, met een upgrade zonder problemen als resultaat.

ZZP opdrachten 2009 - 2014

Bibliotheek.nl: Informatieanalist / adviseur, ZOEV: Adviseur, TopRow: Websiteontwikkelaar, ABN Amro: Business analist, Universiteit van Amsterdam: Informatieanalist, Hitachi Data Systems: Solutions consultant, ZOEV: Websiteontwikkelaar, AEGON Asset Management: Informatieanalist, TAQA energy: Migratie consultant, Group4 aviation: Adviseur, G-Star RAW: Informatieanalist, KLM inflight services: Adviseur, ING bank BCDR: Informatieanalist, SNS reaal: Information analyst, Hogeschool van Amsterdam: Informatieanalist, Lengkeek, Laarman & de Hosson: Informatieanalist

Werkgevers 1991 - 2009

Diverse hands-on technische functies: KPN, Glidepath/PwC, Avnet, Aegon, KNMI, Ministerie van Defensie, ING, Lucent, ING, UPC/Sun, Divine solutions, NL.tree, SNS reaal, RHD Utrecht, Stork Fokker Aerostructures, Station12, AOT, ING, RNW, ING, DHL, Uniface, Shell, PTT, Raet, Shell

Opleidingen

Periode

2014-2017

1988-1989

1988

opleiding

Bedrijfskundige Informatica

Kmbo electro, diploma

Wis- en natuurkunde, diploma

Cursussen

Jaar

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2012

2012

2012

2012

2011

2009

2007

2002

2001

2000

1996

cursus

IIBA/IEEE - CCA (Cloud Cyber Analyst)

EXIN - CI-SCS (Certified Integrator in Secure Cloud Services)

EXIN - CLOUDF (Cloud foundation)

EXIN - ISO (Information Security Officer)

EXIN - VeriSM foundation (Service Management)

EXIN - PDPF (Privacy and Data Protection foundation)

AWS - AWS Cloud Practitioner

Orbus - iServer user accreditation

EXIN - ASF (Agile Scrum Foundation)

EXIN - ACI (Agile Certified Integrator)

EXIN - AMF/ASL2 (Application Management Foundation)

EXIN - OOF (Object oriented foundation)

EXIN - DBSQL (Database en SQL foundation)

IREB - CPRE (Certified Professional Requirements Engineer)

IIBA - ECBA (Entrylevel Certificate Business Analysis)

EXIN - ISDDF (Information System Design and Development)

VMware - VSP5 cloud provider

EXIN - ISYF (Information Systems Foundation)

EXIN - PCF (Professional Communication Foundation)

EXIN - LEANITF (Lean IT foundation)

VMware - VCA5, VSP5, VTSP5

EXIN - ISMP (Information Security Management Professional)

EXIN - IFSF (Information Security Foundation)

EXIN - BiSL foundation

EXIN - Prince2 foundation

EXIN - ITILv3 foundation

SUN - Services partner accreditation

LOI - Bedrijfsvoering en management

LOI - Knowledge & information Management

EXIN - Projectmanagement

EXIN - ITIL essentials

Talen

Taal

Nederlands

Engels

Duits, Frans, Italiaans, Spaans

niveau

C2, vloeiend

C1, zeer goed

A1, eenvoudige conversaties maar snelle leerling