2013: Migratie web sites FNWI

Universiteit van Amsterdam

Functie: Informatie analist

Periode: 2013-Q4 – 2014-Q1.

Verantwoordelijkheden:

  • Begeleiden migratie web sites van faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
  • Inventariseren web sites, functionaliteit, eigenaars, functionele- en technische beheerders.
  • Bepalen richtlijnen voor nieuwe omgeving, opzetten en afstemmen functioneel ontwerp.
  • Waar mogelijk sites verhuizen naar gestandaardiseerde centrale Hippo CMS omgeving.

Middelen: Prince2, ITIL, SCOPAFIJTH, Hippo CMS, Apache, PhP, Linux, VMware, Google analytics.

De UvA is bezig met standaardiseren van het ICT landschap. Als deel hiervan worden de web sites zoveel mogelijk ondergebracht in het daarvoor ontworpen platform, waarbij gebruik wordt gemaakt van OpenSource CMS Hippo. Binnen dit CMS is de huisstijl van de UvA gepubliceerd, een logische plek derhalve voor alle inhoud die in de huisstijl beschikbaar wordt gesteld.

Ik ben ingehuurd voor de inventarisatie van de web sites, het categoriseren ervan, het voorbereiden van de migratie en voor de opzet van de nieuwe omgeving. Een en ander uit te voeren vanuit centrale IT organisatie, in goede samenwerking met Beta faculteit FNWI