2020 Royal Haskoning DHV; realiseren nieuw CMS Sitecore platform

RHDHV

Functie: Business Analyst / Scrum Master

Periode: 2020-Q4 - 2021-Q1

Middelen: Scrum, Jira, Confluence, Sitecore, MoSCoW

  • Verantwoordelijk voor achterhalen van eisen/wensen van RHDHV, met als taak het splitsen van hoofd- en bijzaken, prioriteren. Hiervoor heb ik overlegd met de product owner van RHDHV. Met goed uitgewerkte stories als resultaat.

  • Ingehuurd om oplevering van nieuw CMS platform voor RHDHV te realiseren, met als taak requirements te achterhalen, en te laten ontwikkelen en opleveren. Hiervoor heb ik refinements opgezet, epics, stories en taken vastgesteld. Met de realisatie van het CMS platform met zoveel mogelijk standaard componenten als resultaat.