2001 Reinigings- en Havendienst Utrecht- EURoloog

Gemeente Utrecht

Functie: Technisch projectleider

Periode: 2001-Q1 – 2001-Q2.

Verantwoordelijkheden:

  • Adviseren en rapporteren aan management en gemeente Utrecht.
  • Schrijven plan van aanpak en investeringsplan migratie Gulden > Euro.
  • Inventariseren applicaties en processen met financiële raakvlakken.

Middelen: Usoft, Word