2020 Randstad Groep Nederland; anonimiseren persoonsgegevens

Randstad

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2020-Q1

Middelen: GDPR/AVG, Nora, CIP-overheid, Confluence, Jira, IIBA BaBoK, ISO 27001/27002/27005/27018

  • Verantwoordelijk voor persoonsgegevens in testomgevingen, met als taak het achterhalen en anonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor heb ik privacy beleid, -standaarden en processen opgesteld, met een raamwerk om het niveau van AVG compliance in te borgen als resultaat.

  • Ingehuurd om advies te verlenen op het gebied van privacy en bedrijfsvoering, met als taak Randstad te assisteren bij het verwezenlijken van hun doelstellingen voor 2020. Hiervoor heb ik korte-, middellange- en lange-termijn adviezen opgesteld, met een aantal concrete adviezen voor nu, een stip op de horizon en een bruikbare Confluence setup als resultaat.