2021 Leaseplan Next Generation Architecture; Remarketing reorganisatie

LeasePlan

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2021-Q4

Middelen: UML, BPMN, TOGAF, Archimate, Aris, LeanIX, PMI PKBOK, ITIL, ITSM

  • Ingehuurd voor het analyseren van processen van remarketing (het inleveren en verkopen van ex-lease voertuigen). Met als taak laaghangend fruit te vinden en verbeteringen door te voeren bij 15 landen. Hiervoor heb ik processen achterhaald in workshops, knelpunten vastgesteld en oplossingen aangedragen. Met een startpunt voor het op korte termijn verbeteren van veel voorkomende problemen als resultaat.
  • Ongevraagd advies geleverd voor een efficientere aanpak van een LeasePlan Digital project. Met knelpunten in het project te achterhalen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Hiervoor heb ik de uitgangspunten van het project en de organisatie geanaylseerd en vergeleken met best-practices. Met een adviesrapport met pragmatische handvatten voor verbetering van efficientie, effectiviteit en kwaliteit als resultaat.