2016 Koninklijke Bibliotheek; nieuwe versie Adobe Experience Manager CMS

Koninklijke Bibliotheek van Nederland

Functie: Informatie Analist / Consultant

Periode: 2016-Q3 - 2017-Q1.

Middelen: SCRUM, Agile, BiSL, ITIL, SCOPAFIJTH, Adobe Experience Manager, Sparx Enterprise Architect, Digicert certcentral, JIRA, Confluence.

  • Opnieuw ingehuurd voor transitie naar beveiligde AEM-websites, met als taak het ontwerpen van migratie- en beheersprocessen. Hiervoor heb ik afgestemd met alle betrokken belanghebbers, met een ingericht migratieplan en -proces, budget en PvA als resultaat. Hierbij gebruikte ik Adobe Experience Manager, SCOPAFIJTH, Jira/Confluence.
  • Verantwoordelijk voor het achterhalen van eisen, wensen, mogelijkheden en beperkingen, met als taak het selecteren van een leverancier voor SSL-diensten. Hiervoor heb ik het proces ontworpen voor migratie naar SSL / TLS versleuteld web-verkeer, met een goede aanpak voor migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Sparx Enterprise Architect, Digicert, AVG.

  • Ingezet voor support bij AEM CMS migraties, met als taak het ondersteunen bij migratie van 100 bibliotheken naar AEM 6.1. Hiervoor heb ik overlegd met in- en externe leveranciers en afnemers, met een soepel verlopen migratie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, BiSL, ITIL