2014: Adobe Experience Manager CMS nieuw platform voor Bibliotheek.nl

Bibliotheek Nederland

Functie: Informatie-analist / Consultant

Periode: 2014-Q3 – 2015-Q2.

Verantwoordelijkheden:

  • Begeleiden migratie van websites van een zelfbouw CMS naar Adobe Experience Manager.
  • Bepalen richtlijnen voor nieuwe omgeving, opzetten en afstemmen functioneel ontwerp.

Middelen: SCRUM, Agile, BiSL, ITIL, SCOPAFIJTH, Adobe Experience Manager, Google Analytics, Google applications & scripting, JIRA, Confluence.

Stichting Bibliotheek.nl (BNL) is eind 2009 opgericht om deze digitale diensten namens en voor bibliotheken te ontwikkelen, uit te rollen en te beheren. Door de centrale aanpak kunnen (publieke) middelen effectief worden ingezet en digitale diensten snel worden ontwikkeld.

Bibliotheek.nl is bezig met een migratie naar het AEM CMS. Het oude platform was te complex om te onderhouden en de performance was niet optimaal. Er is voor Adobe Experience Manager gekozen na een uitgebreid selectieproces. Ik ben ingehuurd voor het begeleiden van de migratie van de web sites van aangesloten bibliotheken en voor de opzet van de nieuwe omgeving.

Voor nieuw aan te sluiten bibliotheken moet een standaard worden ontwikkeld. Deze template dient een goed startpunt te zijn voor een nieuwe web site. Analyse van bestaande sites moet leiden tot een bewezen goed functionerende template zodat de nieuwe web sites snel online kunnen.