2017 Inshared; achterstand wegwerken

Inshared

Functie: Consultant

Periode: 2017-Q1 - 2017-Q2

Middelen: Visio, Word, PHP, SQL, SOAP, REST, XML, Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL, IREB/CPRE.

  • Ingehuurd om achterstand bij ontwikkelteam weg te werken, met als taak ontwerpen maken op basis van projecten, overleg ontwikkelaars. Hiervoor heb ik functionele en technische ontwerpen gemaakt en requirements uitgevraagd, met uitgewerkte user stories voor het ontwikkelteam als resultaat.
  • Verantwoordelijk voor achterhalen en waarborgen van samenhang, met als taak het inpassen van ontwerpen in de bestaande omgeving. Hiervoor heb ik afgestemd met belanghebbenden en projecten geprioriteerd, met een samenhangende geprioriteerde backlog als resultaat.