2016 Windesheim; analyseren en adviseren ELO omgeving

Hogeschool Windesheim

Functie: Informatie- / requirements-analist

Periode: 2016-Q1.

Middelen: IREBCPRE, IIBA Babokv3, Sharepoint, Excel, Three Ships ELO

  • Verantwoordelijk voor de inrichting van de ELO-omgeving, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik een requirements- en een stakeholder analyse uitgevoerd, met een overzicht van het project en een nieuwe Sharepoint documentstructuur als resultaat.
  • Ingehuurd voor analyse van de ELO-omgeving, met als taak het verschil duidelijk te maken tussen bestaande en gewenste inrichting. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en projectdocumentatie doorgenomen, met vanwege zwakke requirements het einde van het programma als resultaat.