2017 Hogeschool Rotterdam; analyse van technologieondersteund toetsen

Hogeschool Rotterdam

Functie: Business Analist / Consultant

Periode: 2017-Q4.

Middelen: Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL.

  • Ingehuurd om te adviseren hoe digitaal toetsen efficiënt en effectief kon worden ingezet, met als taak het kiezen van twee applicaties voor 80% van alle digitaal afgelegde toetsen. Hiervoor heb ik eisen en wensen geanalyseerd en advies geformuleerd, met een rapport gebaseerd op gesprekken met 100 belanghebbenden verspreid over de organisatie als resultaat
  • Ingehuurd voor tactisch advies op het gebied van digitaal toetsen binnen HR, met als taak het achterhalen van eisen, wensen en mogelijkheden van digitaal toetsen. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met ongeveer 100 belanghebbenden, met een overzichtelijk, goed onderbouwd en bruikbaar adviesrapport als resultaat.

  • Verantwoordelijk voor achterhalen van de actuele status van digitaal toetsen, met als taak het analyseren van inrichting, processen, kansen en bedreigingen. Hiervoor heb ik eisen, wensen, uitdagingen en mogelijkheden achterhaald, met een overzichtelijk adviesrapport met traceerbare informatie als resultaat.