2020 Freelance.nl; doorontwikkelen platform en dienstverlening

Freelance.nl

Functie: Business Analyst

Periode: 2020-Q2 - 2020-Q3

Middelen: IIBA Babok, IREB/CPRE, MoSCoW, SWOT, Scrum, Kanban

  • Verantwoordelijk voor verbeteren van de informatievoorziening, met als taak processen en procedures op te stellen en/of te verbeteren. Hiervoor heb ik uitgangspunten, aanpak en resultaat geanalyseerd, met een aangepaste, efficiëntere werkwijze als resultaat.

  • Verantwoordelijk voor opzet en uitwerken van een datamodel, met als taak diverse bronnen te koppelen in een bruikbaar en goed te onderhouden geheel. Hiervoor heb ik de grootste gemene delers bepaald en een proof of concept opgezet, met een alle gegevens gekoppeld via een RDF database als resultaat.