2022 DSGO ketenlandschap

Functie: Business Analyst / Ketenarchitect

Periode: 2022-Q1 - 2022-Q3

Middelen: Archimate, BPMN, Sparx Enterprise Architect, ResultaatGericht Samenwerken

  • Ingehuurd om het ketenlandschap van DSGO vorm te geven, met als taak een coherent, begrijpelijk, en bruikbaar ontwerp te maken en in gebruik te nemen. Hiervoor heb ik eisen en wensen achterhaald, afgestemd met belanghebbenden en getoetst, met een goedgekeurd ontwerp en aanpak voor het DSGO-afspraakstelsel als resultaat.