1995 DHL operations; support

DHL operations

Functie: System engineer

Periode: 1995-Q1 – 1996 – Q1.

Verantwoordelijkheden:

  • Systeembeheer en gebruikersondersteuning email, X-25

Middelen: Novell, PdP11, Uniplex, HP-Ux, Pc-Nfs