2018 Deloitte IT; demand proces herinrichten

Deloitte

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2018-Q2 - 2018-Q4.

Middelen: bedrijfskunde, PowerBI, SharePoint, ITRP, ServiceNow, Archimate, BPMN, IIBA Babokv3, IREB/CPRE, Visio.

  • Ingehuurd om de interne Businessanalysis practice op te starten, met als taak processen te verbeteren en deze aan te laten sluiten op de organisatie. Hiervoor heb ik interne processen en backlog met product requests geanalyseerd, met een aantal ingerichte best practices en uitgewerkte packages als resultaat.
  • Verantwoordelijk voor analyse en verbetering van het demand proces, met als taak een goed functionerend proces te implementeren dat voldoet voor opdrachtgevers. Hiervoor heb ik demand- en belendende processen geanalyseerd en aangepast, met een goed functionerend, voorspelbaar en inzichtelijk proces voorzien van zinvolle KPI's als resultaat

  • Verantwoordelijk voor advies op basis van eigen analyses, met als taak grote pijnpunten aan te geven en richting te geven aan verbetering. Hiervoor heb ik een aantal processen geïdentificeerd met behulp van top-down en bottom-up methodes, met een geprioriteerde lijst verbeterpunten en een in gang gezette transformatie als resultaat