2015 AkzoNobel; Analyseren en centraliseren complex proces

Akzo Nobel

Functie: Informatie- / Requirements-analist

Periode: 2015-Q3 – 2015-Q4.

Middelen: Scrum, Prince2, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP.

  • Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het datalandschap, met als taak het gestructureerd, efficiënt documenteren van processen en datastromen. Hiervoor heb ik met diverse mensen gesproken, processen doorgelicht en vastgelegd, met een overzichtelijke, samenhangende set documentatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, Prince2.
  • Ingehuurd om de interne organisatie te ontlasten, met als taak het analyseren van een complex proces met ongewenste variatie in de uitkomst. Hiervoor heb ik een procesanalyse uitgevoerd, data gemodelleerd en een POC opgezet, met een bewezen werkend nieuw proces zonder ongewenste variatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik IIBA Babokv3, UML, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP, DFD-, Activity- en Class diagrams.