2021 a.s.r. Vitality; doorontwikkelen partnerlandschap

a.s.r. Vitality

Functie: Business Analyst

Periode: 2021-Q1 - 2021-Q4

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN

  • Ingehuurd om nieuwe partners aan te sluiten op het partnerlandschap, met als taak concepten uit te werken, techniek en procedures te ontwerpen en te realiseren. Hiervoor heb ik requirements achterhaald, partners Champ en Mobidot aan Vitality Group en a.s.r. Vitality gekoppeld. Met extra partners waarbij deelnemers activiteiten kunnen boeken of punten kunnen verdienen als resultaat.

  • Verantwoordelijk voor het analyseren van een aantal concepten, met als taak deze uit te werken naar te realiseren, bruikbare oplossingen. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en op verschilende niveaus uitgewerkt. Met een set user stories, use cases, wireframes en te implementeren processen als resultaat.