2019 a.s.r. Vitality; technische integratie partnerlandschap

a.s.r. Vitality

Functie: Business Analyst / Consultant

Periode: 2019-Q1 - 2019-Q4

Middelen: IIBA/Babok, IREB/CPRE, Sparx Enterprise Architect, UML, BPMN, Archimate, SWOT analyse, balanced score card, bedrijfskunde

  • Verantwoordelijk voor de technische vormgeving van het a.s.r. Vitality partnerprogramma, met als taak Etos, Intersport en andere partijen aan te sluiten op de Vitality app en infrastructuur. Hiervoor heb ik proces- en andere ontwerpen afgestemd met betrokken partijen en de implementatie ervan begeleid, met solide processen en een soepel werkende app en infrastructuur als resultaat.
  • Ingehuurd voor het analyseren van benodigdheden van partijen als Etos en Intersport, met als taak deze partijen op de beste manier op Vitality aan te sluiten. Hiervoor heb ik advies verleend, proces- en infrastructurele ontwerpen gemaakt, met een goed afgestemd landschap dat het op 04-11-2019 gelanceerde programma faciliteert als resultaat.

  • Verantwoordelijk voor proactief advies, met als taak op basis hiervan oplosrichtingen aan te dragen. Hiervoor heb ik diverse vraagstukken geanalyseerd en hiervoor passende oplossingen ontworpen, met concrete vraagstukken voor a.s.r. Vitality, partners en Vitality als resultaat.