Er zijn veel organisaties die uitsluitend operationeel werken. Er zijn organisaties die zowel op operationeel als tactisch vlak werken. Met een beetje mazzel beseft een organisatie dat het strategisch niveau ook belangrijk is. Organisaties die operationele-, tactische en strategische plannen hebben zijn wat zeldzamer. De kunst is om zowel top-down als bottom-up inbreng door de organisatie heen te faciliteren. Geen leemlaag op de operationele laag, geen glazen plafond naar de strategische laag.

Mijn samenvatting van de drie niveaus in organisaties:

 • Strategisch: wat doen. Uitwerken van een visie, langere termijn.
 • Tactisch: hoe doen. Tastbaar maken van de strategische keuzes.
 • Operationeel: doen doen. Opleveren van de tactische keuzes.
Advies in een uur

Advieswerk - vrije vorm

Denk bij advies in vrije vorm bijvoorbeeld aan een sparring-sessie waarbij u een uitdaging voorlegt in ongeveer een half uur, waarna we samen in een half uur sparren heel wat stappen kunnen zetten. We trekken samen uw uitdaging uit elkaar, bespreken de onderdelen, bepalen de prioriteit en voorzien deze van oplossingsrichtingen.

Steekwoorden:

 • brainstormen
 • mindmapping
 • creatief proces

werkwoord ad·vi·se·ren; als zijn advies meedelen

- Van Dale

Strategisch advies

Strategisch advieswerk - Business Analyse

Denk bij strategisch advies aan werkop het niveau van wat; lange(re) termijn, uitwerken van een visie, aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, reorganisaties etc.

Hierbij maken we op diverse dimensies (financieel, organisatorisch, technoologisch etc) analyses van de bestaande situaties waarna een of meer gewenste situaties worden geschetst. Als u al een schets heeft van de gewenste situatie, dan voeren we een GAP-analyse uit op de gewenste dimensies waarmee duidelijk wordt in hoeverre de huidige van de gewenste situatie verschilt, waarna we een plan van aanpak maken om van de huidige naar de gewenste situatie te komen met uitwerking op tactisch, strategisch en operationeel vlakken.

Steekwoorden:

 • bestaande situatie
 • GAP-analyse
 • gewenste situatie
 • plan van aanpak

werkwoord ana·ly·se·ren; aan een analyse onderwerpen

– Van Dale
Tactisch advies

Tactisch advieswerk - Business Analyse

Denk bij tactisch advies aan het hoe; er is al duidelijk wat u wil gaan doen maar waar begin je, top-down, bottom-up, middle-out?

U kan me inhuren om uw reorganisatie vorm te geven en het programma op te zetten waaruit in projectvorm de door u gewenste veranderingen worden gerealiseerd.

U kan me ook als Business Analyst inhuren om eisen en wensen te achterhalen voor een softwareontwikkelingstraject in SCRUM-vorm. Hierbij werkt de Business Analyst idealiter samen met de Product Owner, de Scrum Master en de Enterprise Architect om goed bij de eisen, wensen en visie aansluitende oplossingen te realiseren.

Steekwoorden:

 • requirements
 • user stories
 • UML
 • processen
 • BPMN
 • architectuur
 • TOGAF / Archimate

werkwoord uit·wer·ken; nauwkeuriger maken aan de hand van een ruwe schets of opzet

– Van Dale
Operationeel advies

Operationeel advieswerk - Business Analyse

Denk bij operationeel advies aan het doen; er u heeft al bedacht wat u wil en hoe u dit wil, nu moet dit nog gerealiseerd worden.

U kan me inhuren om de slag te maken van programma naar project door een aantal deel-projecten vorm te geven welke met een passende onderverdeling overzichtelijk maken wat er gedaan gaat worden en wanneer er resultaten zijn.

U kan me inhuren om ad-hoc processen of organisaties met acute problemen uit elkaar te trekken, als externe kracht kan ik makkelijk boven de inhoud, net buiten de absolute hectiek analyseren wat er gebeurt en wat hier het beste aan te doen.

Steekwoorden:

 • escalaties
 • web care
 • process mining

Sinds ik kan praten voorzie ik mensen om me heen - gevraagd en ongevraagd - van advies

– Hajo Bakker