Een aantal van mijn klanten:

ABN-AMRO
AKZO NOBEL
VUmc
KLM cabin crew
KNMI
KPN sdu ING
PWC
Hogeschool Windesheim
BNL, stichting de Bibliotheek, KB
RHD Utrecht

Al mijn klanten vindt u op deze pagina.

Soms is een situatie onduidelijk, hoe lang je er ook naar kijkt...
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek