Een aantal door HBC verleende adviezen

Situatie: Een groots opgezet programma met diverse deelprojecten, veel ingehuurde zelfstandigen zonder enig beleid.

Uitdaging: ingehuurde krachten moeten op hun deelproject zelf maar zien hoe ze werken, welke informatie relevant is, welke status deze informatie heeft en hoe (gerelateerde) informatie herbruikbaar kan worden opgeslagen. Veel tools beschikbaar maar geen enkele integratie. Kortom veel tijd, geld en moeite verspild. Dat kan een stuk beter. Advies: basis informatievoorziening op niveau brengen voor er miljoenen worden uitgegeven aan het bouwen van een kaartenhuis. Je kan geen stevig huis bouwen zonder een goede fundering. Besteed wat tijd om rollen, aanpak en voorbeelden in te richten. Deel dit als een nieuwe collega start en faciliteer een efficiente en effectieve aanpak.

Situatie: grote inhurende partij legt ongewenste verplichting op aan ingehuurde ZZPer

Uitdaging: Eindklant legt via tussenkomst ingehuurde ZZPer geheimhouding, concurrentiebeding en boetebeding op. Vreemd want Eindklant en ZZper hebben geen contractuele positie ten opzichte van elkaar, partijen gaan een overeenkomst aan volgens het model van tussenkomst. Advies: verwijder de onnodige en ongewenste overeenkomst. Borg de gewenste artikelen in de overeenkomst tussen Eindklant en Intermediair. Dezelfde artikelen worden overeengekomen tussen Intermediair en ZZPer. Achtergrond met goede voorbeelden: Zipconomy

Situatie: uitzendorganisatie op zoek naar aanpak voor anonimiseren van persoonsgegevens

Uitdaging: een uitzendorganisatie is bezig met anonimiseren van persoonsgegevens in alle systemen, met name ontwikkel- en testsystemen. Voor het borgen van besluiten, status, voortgang is een aanpak nodig. De organisatie wil op basis van wat platte lijstjes aan de slag. Advies: bouw een klein raamwerk in Confluence waarin je gestrcutureerd informatie hergebruikt in detail- en overzichtspagina's. Hiermee krijg je gelaagde informatie beschikbaar en op elk dieper niveau extra details en relevante koppelingen. Advies voorgelegd, POC gebouwd en overgedragen.

If you can clearly see the obstacles in your way, you've lost your perspective on the objective

– Hajo Bakker