2015 VUmc; Ondersteunen leverancier bij upgrade essentiële applicatie VUmc.

VUmc

Functie: IT consultant.

Periode: 2015-Q3.

Verantwoordelijkheden:

  • Begeleiden van de upgrade van een high-available JAVA/Oracle applicatie voor het verwerken van laboratorium uitslagen binnen VUmc.
  • Windows 2K8R2 cluster, randvoorwaarde scheppende applicatie in VIEW2 virtualisatie programma.

Middelen: Prince2, Epic Cyberlab, Oracle 11GR2, Windows 2008R2

Tijdens de ontruiming na overlast door een defecte hoofdwaterleiding in de Boelelaan heb ik VUmc IT ondersteund bij de voorbereidingen voor de upgrade van een cruciale applicatie. Deze applicatie stelt laboratoriumuitslagen beschikbaar aan medewerkers van het ziekenhuis.

Zonder diagnostiek is een arts onthand, het belang van een goed verloop van de upgrade was evident. Ik ben ingehuurd door Pro-Act om de processen rond de upgrade te analyseren en begeleiden. Samen met medewerkers van VUmc en leverancier hebben we de upgrade voorbereid. De upgrade is zonder problemen verlopen en toen het ziekenhuis weer opstartte was de dienstverlening dik in orde.

Hulde voor het team dat de Disaster Recovery en Business Continuity heeft ingericht en uitgevoerd. Daar kunnen heel wat bedrijven wat van leren.