Curriculum Vitae

Op deze pagina staan twee versies van mijn CV. Een compact en een meer uitgebreide versie. Ik heb uiteraard veel meer informatie over elke opdracht en kan deze uitgebreid toelichten. Voor veel opdrachten heb ik klinkende referenties.

Mijn CV heeft na 25 jaar projecten een leeswijzer nodig; de laatste 10 jaar werk ik meer vanuit de business in analytische rollen, businessanalist, informatieanalist, procesanalist, requirementsanalist. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik vooral vanuit de techniek gewerkt, veel hands-on datacenter werk, technische projecten en dergelijke.

Met deze achtergrond ben ik ervaren in rollen in zowel de vraag- als aanbod. Hiermee kan ik in sommige omstandigheden sneller resultaten boeken dan iemand die deze ervaring niet heeft. Als u denk dat dit in uw voordeel zou kunnen zijn dan hoor ik graag van u.

Actueel CV

Curriculum Vitae

Personalia

Naam                Hajo Bakker

Adres               Kortenaerlaan 9, 1215 NG, Hilversum

Nationaliteit       Nederlands

Geboortedatum 26-02-1969

Rijbewijs           A & B

Telefoon           06 5472 6466

Email                consultancy@hajobakker.com

Profiel

Ik boek klinkende resultaten door duidelijk overleg met belanghebbenden op verschillende niveaus, zowel abstract met MT en stuurgroep als inhoudelijk met de operatie. Gevraagd en ongevraagd lever ik scherpe analyses en solide advies. Mijn resultaatgerichte aanpak, kennis en ervaring in zowel ICT als business draagt zorg voor succesvolle oplevering van mijn opdrachten wat leidt tot tevreden klanten.

Werkervaring

Werkgever        HajoBakker Consultancy

Functie             Freelance IT-business consultant

Periode             2009/10 - heden

Taken               ICT-dienstverlening MKB & Enterprise

                        Deloitte Nederland: Business analist, 2018/05 - heden

 • Ingehuurd om de interne Businessanalysis practice op te starten, met als taak interne processen te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op de organisatie. Hiervoor zal ik interne processen en backlog met product requests analyseren, met een aantal ingerichte best practices en uitgewerkte packages als resultaat.

                        Hogeschool Rotterdam: Adviseur/analist, 2017/10 - 2017/12

 • Adviseren hoe digitaal toetsen efficiënt en effectief kon worden ingezet, met als taak het kiezen van twee applicaties voor 80% van alle digitaal afgelegde toetsen. Hiervoor heb ik eisen en wensen van digitaal toetsen geanalyseerd en een advies geformuleerd, met een gestructureerd rapport gebaseerd op gesprekken met 100 belanghebbenden verspreid over de organisatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, ITIL, ISO27001/2, SURF frameworks.
 • Ingehuurd voor tactisch advies op het gebied van digitaal toetsen binnen HR, met als taak het achterhalen van eisen, wensen en mogelijkheden van digitaal toetsen. Hiervoor heb ik gesprekken heb gevoerd met ongeveer 100 belanghebbenden, met een overzichtelijk, goed onderbouwd en bruikbaar adviesrapport als resultaat. Hierbij gebruikte ik Excel, Word, Mendeley.
 • De actuele status van digitaal toetsen moest geanalyseerd worden, met als taak het analyseren van inrichting, processen, kansen en bedreigingen. Hiervoor heb ik eisen, wensen, uitdagingen en kansen achterhalen, met een adviesrapport met traceerbare en herleidbare informatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik UML, BiSL, IREB/CPRE, IIBA Babokv3.

                        Inshared: Consultant, 2017/05 - 2017/06

 • Ingehuurd om achterstand bij ontwikkelteam weg te werken, met als taak ontwerpen maken op basis van projecten, overleg ontwikkelaars. Hiervoor heb ik functionele en technische ontwerpen gemaakt en requirements uitgevraagd, met uitgewerkte user stories voor het ontwikkelteam als resultaat. Hierbij gebruikte ik Visio, Word, PHP, SQL, SOAP, REST, XML.
 • Ingezet om samenhang tussen binnen voorliggende omgeving te achterhalen en waarborgen, met als taak het inpassen van ontwerpen in de bestaande omgeving. Hiervoor heb ik afgestemd met belanghebbenden en projecten geprioriteerd, met een samenhangende geprioriteerde backlog met user stories als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, UML, BiSL, ITIL, IREB/CPRE.

                        The Sports Society: Consultant, 2016/09 - 2016/09

 • Verantwoordelijk voor vervanging van een foutgevoelige Excel/VBA-applicatie voor het maandelijks inplannen van @100 personen, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd, productselectie gemaakt, gedemonstreerd, met een goed werkende applicatie waarmee veel eenvoudiger mensen worden ingepland, met veel minder (foutgevoelig) handwerk als resultaat. Hierbij gebruikte ik Moscow prioritering, shiftplanning.com/humanity.com.
 • Om de applicatie te vervangen moesten de eisen/wensen hiervan goed worden achterhaald, met als taak requirements vast te stellen voor een gedegen productselectie. Hiervoor heb ik requirements uitgevraagd en middels een GAP-analyse vergeleken met beschikbare producten, met een soepel functionerende en goed geïmplementeerde applicatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik IIBA Babokv3, Sparx Enterprise Architect, IREB/CPRE.

                        Koninklijke Bibliotheek: Projectleider/business analist, 2016/07 - 2016/12

 • Opnieuw ingehuurd voor transitie naar beveiligde AEM-websites, met als taak het ontwerpen van migratie- en beheersprocessen. Hiervoor heb ik afgestemd met alle betrokken belanghebbers, met een ingericht migratieplan en -proces, budget en PvA als resultaat. Hierbij gebruikte ik Adobe Experience Manager, SCOPAFIJTH.
 • Verantwoordelijk voor het achterhalen van eisen, wensen, mogelijkheden en beperkingen, met als taak het achterhalen van requirements, selecteren van een leverancier voor SSL-diensten. Hiervoor heb ik het proces ontworpen voor migratie naar via SSL/TLS versleuteld webverkeer, met goed onderbouwde informatie en aanpak voor migratieplan en -processen als resultaat. Hierbij gebruikte ik Sparx Enterprise Architect, Digicert certcentral.
 • Ingezet als consultant voor ondersteuning bij AEM CMS migraties, met als taak het ondersteunen bij migratie van 100 bibliotheken naar AEM 6.1. Hiervoor heb ik overlegd met in- en externe leveranciers en afnemers, met diverse doorgevoerde aanpassingen aan processen en werkwijze als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, BiSL, ITIL.

                        Hogeschool Windesheim: Informatieanalist, 2016/03 - 2016/04

 • Verantwoordelijk voor het verbeteren van de inrichting van de ELO-omgeving, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik een requirementsanalyse en een stakeholderanalyse uitgevoerd, met een overzicht van het project en een nieuwe Sharepoint documentstructuur als resultaat. Hierbij gebruikte ik Sharepoint, Excel, Threeships N@tschool ELO.
 • Ingehuurd voor analyse van de ELO-omgeving, met als taak het verschil duidelijk te maken tussen bestaande en gewenste inrichting. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden en projectdocumentatie doorgenomen, met vanwege zwakke requirements helaas het einde van het programma als resultaat. Hierbij gebruikte ik IREB/CPRE, IIBA Babokv3.

                        AkzoNobel automotive-coatings: Informatieanalist, 2015/09 - 2015/12

 • Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het datalandschap, met als taak het gestructureerd, efficiënt uitvragen en documenteren van processen en datastromen. Hiervoor heb ik met diverse mensen gesproken, processen doorgelicht en vastgelegd, met een overzichtelijk opgebouwde, samenhangende set documentatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, Prince2.
 • Ingehuurd om de interne organisatie te ontlasten, met als taak het analyseren van een bijzonder complex proces met ongewenste variatie in de uitkomst. Hiervoor heb ik een procesanalyse uitgevoerd, data gemodelleerd en een POC opgezet, met een bewezen werkend nieuw procesontwerp, zonder ongewenste variatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik IREB/CPRE, IIBA Babokv3, UML, Sparx Enterprise Architect, Visio, SAP, DFD-, Activity- en Class diagrams.

                        VUmc: IT-consultant, 2015/09 - 2015/09

 • Ingehuurd om de upgrade van een cruciale applicatie te begeleiden, met als taak het ondersteunen van leveranciers en VUmc bij het voorbereiden van de upgrade. Hiervoor heb ik meegedacht met de leverancier en Vumc's ICT-medewerkers, een analyse uitgevoerd van risico's afhankelijkheden en aanpak, met een zonder problemen uitgevoerde upgrade als resultaat. Hierbij gebruikte ik Prince2, Epic Cyberlab, Oracle 11GR2, Windows 2008R2, VMWare.

                        Bibliotheek.nl: Informatieanalist/consultant, 2014/07 - 2015/03

 • Ingehuurd voor het inrichten van functioneel beheer, met als taak het vormgeven van diverse BiSL processen. Hiervoor heb ik processen ontworpen en afgestemd met belanghebbenden, met een goed vormgeven functioneel beheer conform BiSL en ingerichte OTAP-processen als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile/Scrum, BiSL, ITIL, ISO27001/2, Google Analytics/applications & scripting.
 • Medeverantwoordelijk voor de schaalbaarheid van AEM, met als taak de inrichting van het rechtenmodel binnen AEM. Hiervoor heb ik samen met een Adobe consultant de AEM-inrichting aangepast, met een goed bruikbare AEM-inrichting waarin alleen gewenste gegevens worden gedeeld als resultaat. Hierbij gebruikte ik Adobe Enterprise Manager/AEM, ACX5.
 • Verantwoordelijk voor de ondersteunen van redacteuren bij de migratie naar AEM, met als taak het ondersteunen bij dagelijkse taken van redacteuren, achterhalen van eisen en wensen. Hiervoor heb ik openbare bibliotheken ondersteund bij hun migratie naar AEM, nauw samenwerkend met Devops, met een later dan gehoopt maar succesvolle migratie naar AEM als resultaat. Hierbij gebruikte ik AEM.

                        ZOEV: Consultant, 2014/01 - 2014/02

 • Verantwoordelijk voor het automatiseren van een administratief proces, met als taak het achterhalen van eisen/wensen en afhankelijkheden. Hiervoor heb ik een requirementsanalyse uitgevoerd, met een efficiënte, veel minder foutgevoelige applicatie als resultaat. Hierbij gebruikte ik Prince2, WordPress, WooCommerce, PHP, CSS, Excel, VBA.

                        TopRow: Websiteontwikkelaar, 2013/12 - 2013/12

 • Ingehuurd om het beheer van websites van Toprow te vereenvoudigen, met als taak het migreren van websites naar WordPress inclusief huisstijl. Hiervoor heb ik de bestaande html website, omgezet in Wordpress, met een door Toprow zelf aan te passen website als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile, WordPress, HTML, CSS, PHP, MySQL, Google Analytics.

                        ABN Amro: Business analist, 2013/03 - 2013/05

 • Ingehuurd vanwege capaciteitstekort, met als taak het CISO-team te ondersteunen. Hiervoor heb ik rapportages aangepast, incidenten uitgezocht, met sluitende rapportages als resultaat. Hierbij gebruikte ik ITIL, Cobit, ISO27001/2/4, RCF, AIM, SharePoint.
 • Verantwoordelijk voor de analyse van vorm en inhoud van beveiligingsrapportages, met als taak te achterhalen of en zo ja wat er kon worden verbeterd. Hiervoor heb ik nieuwe rapportages opgezet, wijzigingen doorgevoerd in processen en bestaande rapportages, met een beter aansluitende rapportages van TCS, Infosys, Cognizant, IBM, Getronics en ATOS als resultaat. Hierbij gebruikte ik IIBA Babok, requirements analyse, Excel, Access.

                        Universiteit van Amsterdam: Informatieanalist, 2013/01 - 2014/03

 • Verantwoordelijk voor het analyseren en migreren van 500 Bètafaculteit websites, met als taak het ontwerpen van het nieuwe platform en websites hier efficiënt over verdelen. Hiervoor heb ik onderhandeld met budgethouders, een kostenmodel ontwikkeld en doelarchitectuur uitgewerkt, met een akkoord voor (kosten)verdeling en een door de interne IT-leverancier beheerd platform als resultaat. Hierbij gebruikte ik Prince2, ITIL, Apache, PHP, Linux, VMWare.
 • Als analist ingehuurd om gestructureerd te migreren, met als taak het achterhalen van eigenaars, nut en noodzaak van websites en deze goed te verdelen. Hiervoor heb ik een complexe analyse uitgevoerd; security, websites, stakeholdermanagement, met een breed gedragen nieuwe inrichting, efficiënt en betaalbaar als resultaat. Hierbij gebruikte ik Google Analytics, ISO27001/2, Hippo CMS.

                        Hitachi Data Systems: Solutions consultant, 2012/05 - 2013/02

 • Vanwege Sun kennis en ervaring ingehuurd, met als taak de sales & accountmanagers te ondersteunen en het ontwikkelen van TCO-modellen. Hiervoor heb ik diverse pre- en aftersales trajecten doorlopen, met een aantal doorlopen RFI en RFP-trajecten als resultaat. Hierbij gebruikte ik TCO, ROI, HDS Storage Economics.

                        ZOEV: Websiteontwikkelaar, 2012/04 - 2012/04

 • Ingehuurd voor het omzetten van een handmatig bijgehouden website naar een CMS, met als taak de statische website conform huisstijl over te zetten naar Wordpress. Hiervoor heb ik de website en huisstijl omgezet in Wordpress, met een voor auteurs eenvoudig aan te passen website als resultaat. Hierbij gebruikte ik Agile, Wordpress, CSS, HTML, SEO, JavaScript, Google Analytics.

                        AEGON Asset Management: Informatieanalist, 2012/02 - 2012/04

 • Ingehuurd om VBA-applicaties te standaardiseren, met als taak deze applicaties over te kunnen dragen aan ICT voor beheer. Hiervoor heb ik applicaties en DNB FTK-rapportages uit het Data Warehouse geanalyseerd, met een set best practices voor VBA-applicaties als resultaat. Hierbij gebruikte ik Prince2, ITIL, DNB- en pensioenwetten.

                        TAQA energy: Migratie consultant, 2011/11 - 2011/11

                        Group 4 aviation: Consultant, 2011/02 - 2011/02

                        G-Star RAW: Informatieanalist, 2011/02 - 2011/02

                        KLM inflight services: Consultant, 2010/09 - 2010/12

                        ING bank BCDR: Informatieanalist, 2010/05 - 2010/10

                        SNS reaal: Information analyst, 2010/04 - 2011/05

                        Hogeschool van Amsterdam: Informatieanalist, 2009/12 - 2010/09

                        Lengkeek, Laarman & de Hosson: Consultant, 2009/12 - 2009/12

 

Werkgever        Werkgevers 1991-2009

Functie             Diverse technische IT-projecten

Periode             1991/01 - 2009/10

Taken               Consultant, projectleider, engineer, helpdesk

 

KPN, Glidepath/PwC, Avnet, Aegon, KNMI, Ministerie van Defensie, ING, Lucent, ING, UPC/Sun, Divine solutions, NL.tree, SNS reaal, RHD Utrecht, Stork Fokker Aerostructures, Station12, AOT, ING, RNW, ING, DHL, Uniface, Shell, PTT, Raet

Certificaten

2017                 EXIN                 ACI (agile certified integrator)

2017                 EXIN                 AMF/ASL2 (application management foundation)

2017                 EXIN                 OOF (object oriented foundation)

2017                 EXIN                 DBSQL (database en SQL foundation)

2017                 EXIN                 ASF (agile scrum foundation)

2016                 IIBA                  ECBA (entry certificate business analysis)

2016                 EXIN                 ISDDF (information system design en development)

2016                 IREB                 CPRE (certified professional requirements engineer)

2015                 VMWare            VSP5 cloud provider

2015                 EXIN                 ISYF (information systems foundation)

2014                 EXIN                 PCF (professional communication foundation)

2014                 EXIN                 Lean IT

2012                 EXIN                 ISMAS (Information security management advanced)

2012                 EXIN                 ITSF (information security foundation)

2012                 EXIN                 BiSL foundation

2012                 VMWare            VCA5, VSP5, VTSP5

2011                 EXIN                 Prince2 foundation

2009                 EXIN                 ITIILv3 foundation

2007                 SUN                 Services partner accreditation

2002                 LOI                   Bedrijfsvoering en management

2001                 LOI                   Knowledge & information Management

2000                 Pink                  Projectmanagement

1996                 EXIN                 ITIL essentials

Opleiding

2014-heden       HBO bedrijfskundige informatica

1988-1989         KMBO Elektro                                       Diploma: Ja

1988-1988         Mavo wis- en natuurkunde                      Diploma: Ja

Talen

Nederlands       Vloeiend

Engels              Goed